0 PLN to 5,000,000 PLN

Other Features
header
Your search results

Wycena

Jako rzeczoznawcy majątkowi  działamy na rynku od 2004 roku. Świadczymy profesjonalne usługi wyceny nieruchomości na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, banków, urzędów administracji państwowej i samorządowej, oraz sądów.

Zlecone nam operaty realizujemy fachowo i w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ze względu na duże zróżnicowanie nieruchomości, każdy klient jest traktowany indywidualnie, a wynagrodzenie ustalane jest według wkładu i czasu pracy jaki jest niezbędny do wykonania wyceny.

Oferta obejmuje wycenę nieruchomości:

 • gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
 • lokalowych 
 • komercyjnych 
 • leśnych
 • rolnych 
 • mienia zabużańskiego 
 • wchodzących w skład projektów deweloperskich 
 • będących składnikami majątku przedsiębiorstw
 • maszyn i urządzeń ściśle związanych z gruntem 

Wyceny sporządzane są dla celów:

 • podatkowych
 • ustalenia i negocjacji ceny sprzedaży 
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej 
 • aktualizacji opłat  z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
 • zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
 • ustalenia podatku od darowizny
 • podziału majątku 
 • wykupu lokalu spółdzielczego 
 • określenia szkód wywołanych budową infrastruktury 
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
 • księgowych 
 • wniesienia aportu do spółki

Compare